Polityka prywatności

     Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie www.kraygrey.pl przygotowane zostało przez firmę Kray-Grey Grzegorz Krajewski, zwanym dalej KRAY-GREY, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 126/134, 00-008 i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów związanych z ochroną prywatności danych osobowych w serwisach internetowych.

Poniżej określono zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania przez KRAY-GREY Państwa danych osobowych, obowiązujących w serwisie www.kraygrey.pl :

Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?
     Dane osobowe to dane zebrane przez formularze zapytań, formularze zamówień, formularze generujące kody rabatowe, oraz bezpośrednie maile, gromadzone przez nas w banku danych naszego serwisu. Są to: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres ip.
Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia dla Państwa usług najwyższej jakości. Chronimy je tażke i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i usunięcie ich może nastąpić w każdym momencjie poprzez wysłanie takiej prośby ( np. "proszę o usunięcie moich danych z bazy") na adres infoatkraygrey.pl *
Zebrane dane osobowe służą  realizacji naszych zobowiązań i promocji. Obejmują dostarczanie zamówionych informacji, towarów, umożliwienie realizacji usług i prezentowania oferty firmy KRAY-GREY poprzez e-mail, kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie naszej firmy.
Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one jedynie informacje o oglądalności naszego serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
Na różnych stronach, używamy plików cookie, aby móc prowadzić statystki i rozliczenia dotyczące pozycjonowania nieorganicznego ( AdWords). Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze. Używane przez nas cookies są usuwane z dysku twardego po 30 dniach. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy i e-maili, otrzymywanych za pomocą strony www.kraygrey.pl?
     W naszym serwisie udostępniane są formularze zamówień ( ogólne i generujące kody rabatowe) i formularze zapytań, które umożliwiają złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi firmy Kray-Grey. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów. Kontakt odbywa się w drodze e-maili ( zadania komercyjne, realizacja zamówień, dostarczenie informacji), telefonicznej i osobistej ( jedynie realizacja zamówień i dostarczenie informacji).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
     Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia
     Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników firmy KRAY-GREY , odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.
Informujemy również, iż dane osobowe mogą być przekazane naszym stałym partnerom handlowym bezpośrednio realizującym zamówienia na informacje, produkty i usługi firmy KRAY-GREY, jedynie dla celów związanych z realizacją tych zamówień.
Zawsze zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymagamy od naszych partnerów stosowania naszych standardów ochrony prywatności oraz zapewnienia nam prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Rezygnacja / poprawa danych
     Nasz serwis oferuje użytkownikom możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji lub materiałów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, lub wysyłając e-mail pod adres: infoatkraygrey.pl *  np. o treści "proszę o usunięcie moich danych osobowych z bazy".

Wykluczenie odpowiedzialności
     Firma KRAY-GREY dokłada wszelkich starań, aby informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej były zgodne z prawdą, pełne i jednoznaczne. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien być świadom, iż również z przyczyn niezależnych od KRAY-GREY, zawarte w serwisie informacje mogą być niekompletne lub zdezaktualizowane. KRAY-GREY nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z korzystania z serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu ponosi Użytkownik.

Kontakt
     W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: infoatkraygrey.pl * lub z osobą odpowiedzialną za marketing firmy ( dane znajdują się w zakładce Kontakt ).
 
* w miejscu "at" prosimy o wstawienie znaku "@"
powrót
Zadaj pytanie
Napisz do nas.
Z chęcią doradzimy
i pomożemy.